Dåsefabrikker

 

Hovedparten af dåser i Danmark er fremstillet på 3 fabrikker:

  • Carl Lunds fabrikker grundlagt 1871,
  • Glud & Marstrand grundlagt 1877
  • Celludan grundlagt 1908.

Carl Lund grundlagde sin virksomhed i 1871. Han startede oprindeligt med at lave kasser til brændsel, men han var en meget aktiv mand og udvidede hurtigt produktionen til brødbakker, kakkelovnsskærme og petroleums kogeapparater.

Senere fulgte et sortiment af metalvarer og fra ca 1900 produktionen af emaljeskilte. Carl Lunds fabrikker var længe større end Glud & Marstrand, specielt da Carl Lund på et tidligt tidspunkt investerede i en fabrik i Malmø. I 1916 var Carl Lund med til at stifte aktieselskabet “Aktieselskabet International Emaljeindustri”.

Hensigten var at oprette filialfabrikker i udlandet. Efter en lovende start, blev det dog en stor fiasko med store tab, og Carl Lunds fabrikker fik sit banesår og genvandt aldrig sin tidligere styrke. I 1926 indledtes et samarbejde med Glud & Marstrand, hvilket endte med en overtagelse i 1932.

Firmaet Glud & Marstrand blev oprindeligt grundlagt af blikkenslager Poul Glud, der startede en beskeden blikkenslagerforretning i København i 1876. Poul Glud var meget energisk og initiativrig og allerede to år efter havde firmaet udviklet sig til Poul Gluds Metalvarefabrik med adskillige ansatte.

I 1877 udsendte han sit første varekatalog, der på 7 sider præsenterede bakker, dunke, dørslag, dåser, kander og meget mere. Poul Glud befæstede sin position, men det var vanskeligt for ham at bevare overblikket over den stadigt voksende virksomhed, så i 1879 indgik han partnerskab med den isenkræmmeruddannede Troels Marstrand.

Illustrerede kataloger fra 1890’erne indeholder over tusinde brugsgenstande, hovedsagelig husgeråd. Dertil kommer, at man også producerede en del bliklegetøj.
 

I 1895 dannedes Aktieselskabet Glud og Marstrands Fabrikker 1895. Kapitaltilførslen ved dannelse af aktieselskabet førte til, at man kunne føre en række planer ud i livet, nemlig produktion af emaljevarer. Med emaljeproduktionen fandt Glud & Marstrands sortiment i køkkentøj sin kendte form, domineret af blå artikler med Madam Blå i centrum

I 1900 oprettedes der en specialafdeling for emballageartikler. Produkterne blev påtrykt reklamer i et hertil oprettet stentrykkeri

I 1910 indledte Glud & Marstrand et samarbejde med Bleckvarefabrikken i Lund og overtog for 125.000 aktier. Glud & Marstrand indledte for alvor kampen om førstepladsen blandt Danmarks 14 blikvarefabrikker.

I 1932 overtog Glud & Marstrand Carl Lunds Fabrikker og dermed produktionen af emaljeskilte. Glud & Marstrand har siden fortsat klaret sig trods turbulente år ind i mellem, bl. a. i tresserne. I 1978 blev Glud og Marstrand solgt til Jan Bonde Nielsen, der havde overtaget kontrollen over B & W. Dette blev en katastrofe med truende undergang for Glud & Marstrand. Det lykkedes imidlertid at reetablere firmaet takket være investeringer fra LEGO. Senere er udviklingen konsolideret ved samarbejde eller overtagelse af andre fabrikker, bl. a. Haustrups fabrikker og Hüttel emballagefabrik i Hedensted. I dag er fabrikationen samlet i Ringsted og Løsning.

Mine oplysninger om Celludan er beskedne. Virksomheden hed oprindeligt Danica celluloid- og Skiltefabrik og blev anmeldt til Handels registrene 29. maj 1908. Fabrikken er grundlagt af H. Jerne og havde til huse i Ølandsgade 9 og Holmbladsgade, København S. Virksomheden skifter i 1920 navn til A/S Celludan Celluloidfabrikken Danica lavede urkapsler, sæbeæsker, toiletspejle, lommespejle, modeknapper, rejsekort-etuier samt endvidere blank og dekoreret blikemballage. Celludan har fabrikeret mange kaffedåser og bl. også Elvirasmindedåserne.